CMSCH a.s.
DKU
PLEMDAT
Aktuality
01/04/2021
Změna podmínek zápisu zvířat do holštýnské plemenné knihy

Členské shromáždění konané dne 25. 4. 2019 schválilo změny Řádu plemenné knihy, které si vynutila nová zootechnická legislativa EU (Nařízení 2016/1012) a novela plemenářského zákona (zákon 154/2000). ČMSCH a.s. jako organizace pověřená technickým vedením plemenné knihy holštýnského skotu dokončila programové úpravy. Od 1. 4. 2021 probíhá zápis zvířat obou pohlaví holštýnského skotu podle pravidel nového Řádu PK, což u některých zvířat může znamenat změnu třídy plemenné knihy.

01/12/2020
Úprava délky březosti u dojných plemen

Na základě žádosti Svazu chovatelů holštýnského skotu jsme provedli úpravu intervalu délky březosti, který neodpovídal současnému stavu populace. Nový interval délky březosti u dojných plemen je 254-297 (dříve 260-303) dní pro jedináčky a 248-291 (dříve 254-297) dní pro více potomků.

07/09/2020
SJEDNOCENÍ STUPNICE HODNOCENÍ PRŮBĚHU PORODU V HLÁŠENÍCH DO KU A IZR

Na základě společného požadavku chovatelských svazů se od 1. 10. 2020 sjednocuje a upravuje stupnice hodnocení průběhu porodu u dojených a masných plemen společně takto: 1 – žádoucí porod – spontánní porod bez pomoci ošetřovatele, 2 – zvládnutelný – porod s pomocí jednoho až dvou ošetřovatelů, 3 – nežádoucí – porod vyžadující pomoc tří a více osob nebo pomoc veterinárního lékaře, 4 – císařský řez nebo těžký porod vyžadující léčbu po porodu s opakovanou návštěvou veterináře, 9 – neznámý průběh porodu. U dojených plemen budou toto hodnocení hlásit technici KU na dokladech HZOP jako doposud.

12/01/2018
Přihlášení do eSkotu

V případě zapomenutí přístupových údajů nebo nového přístupu do systému eSkot se obracejte na PLEMDAT prostřednictvím emailové adresy "info@eskot.cz".

info@eskot.cz
potíže s připojením

+420 257 896 307
telefon na provozní oddělení

skot@plemdat.cz
E-mail na provozní oddělení
PLEMDAT s.r.o.
Benešovská 123
252 09 Hradištko